0318-415484

Taxatie

Onroerend goed heeft vele waarden. Bij de verkoop van een woning is er sprake van een onderhandse verkoopwaarde. Voor de verzekering praat men over de herbouwwaarde. De bank vindt doorgaans de marktwaarde belangrijk. Voor alle partijen is het belangrijk om te beschikken over een realistisch waardeoordeel van een ter zake deskundige. We hebben het dan over een taxatierapport waarin op een weloverwogen wijze rekening wordt gehouden met relevante argumenten, zoals bijvoorbeeld locatie, grondoppervlakte, inhoud, woonoppervlakte, bouwkundige staat, materiaalgebruik, isolerende voorzieningen, zonligging, lichtinval, erfdienstbaarheden en bijzondere verplichtingen of beperkingen. Bij de gemeente en/of provincie wordt onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid van het te taxeren object en de omliggende percelen. Ook het bestemmingsplan wordt goed bestudeerd. In het bestemmingsplan staat informatie over o.a. uitbouwmogelijkheden en bebouwingen die in de toekomst eventueel gerealiseerd kunnen worden in de omgeving van het getaxeerde. Onaangename verrassingen kunnen hier vaak mee worden voorkomen.

De taxateurs Jillis Baggerman en Sander Hemmes zijn VastgoedCert-gecertifeerd, NVM- makelaar, aangesloten bij het NRVT en tevens opgegroeid en woonachtig in het werkgebied van het kantoor. U bent er dus van verzekerd dat het taxatierapport door een plaatselijk bekende deskundige wordt uitgevoerd. De brede praktijkervaring, de rechtstreekse aansluiting op het kadaster en het NVM- uitwisselingssysteem als voortreffelijke informatiebron zijn daarnaast de garantie voor een goede, zo objectief mogelijke taxatie. Het NVM- uitwisselingssysteem is een computersysteem dat de NVM- makelaar dagelijks op de hoogte stelt van bewegingen op de onroerendgoedmarkt.

Aangezien de taxateurs van Jillis Baggerman makelaardij ook zeer actief zijn als makelaar, zijn zij hierdoor bijzonder goed op de hoogte van vraag en aanbod en de nieuwste en eventueel toekomstige ontwikkelingen binnen hun werkgebied. Zij voelen als het ware de hartslag van de woningmarkt. Bij Jillis Baggerman makelaardij bent u dus op het juiste adres voor een betrouwbare taxatie.

In veel situaties wordt er getaxeerd, zoals bij:

  • het verkrijgen of wijzigen van een hypotheek;
  • het nemen van een aankoop- of verkoopbeslissing;
  • verdeling van mede-eigendom;
  • nalatenschap i.v.m. successierechten.

Jillis Baggerman makelaardij is tevens aangesloten bij het Nederlands Woning Waarde Instituut. Kortweg het NWWI. Het NWWI valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Het NWWI is het keurmerk voor woningtaxaties en heeft als belangrijk doel het verhogen van de deskundigheid, betrouwbaarheid en transparantie van woningtaxaties. Het biedt betrokkenen meer zekerheid en draagt bij aan het voorkomen van taxatiefraude.