0318-415484

Taxateurs Jillis Baggerman makelaardij geslaagd

BENNEKOM – De taxatiebranche en geldverstrekkers hebben gezamenlijk het nieuwe modelrapport Wonen 2021 ontwikkeld, dat onder leiding van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) tot stand kwam. Voor zowel consumenten als geldverstrekkers biedt het vernieuwde model taxatierapport op verschillende vlakken meerwaarde. Woningtaxateurs gaan vanaf 1 juli a.s. met het nieuwe model werken.

In het nieuwe rapport is meer aandacht voor duurzaamheid en bouwkundige staat van de woning. Consumenten krijgen een indicatie van de bijkomende kosten en risico’s op het gebied van verduurzaming, herstel van onderhoudsachterstand, eventuele funderingsproblematiek en overige mogelijke bouwkundige gebreken van de woning. Ook kunnen zij nagaan in hoeverre de woning voldoet aan de eisen dat het klimaatakkoord voor de toekomst stelt. Het modeltaxatierapport is niet alleen inhoudelijk opgewaardeerd, ook de leesbaarheid is sterk verbeterd. De teksten zijn in begrijpelijke taal geschreven, zodat consumenten het rapport eenvoudiger kunnen interpreteren.

Om deze kwaliteitsslag te kunnen maken, gelden er aanvullende opleidingsvereisten voor woningtaxateurs. Voordat ze met het nieuwe model aan de slag mogen, volgen ze een intensieve opleiding met afsluitend een pittig examen. De gecertificeerde taxateurs Jillis Baggerman en Sander Hemmes van Jillis Baggerman makelaardij hebben het examen onlangs met goed gevolg afgelegd. Taxateurs kunnen alleen deelnemen aan het examen als zij voldoen aan de vereisten van het NRVT, op het gebied van permanente educatie en praktijkervaring. Daarnaast ondergaan alle woningtaxateurs de komende 3 tot 5 jaar een mondeling assessment, waarmee de praktijk getoetst wordt. Zo bewijzen ze – opnieuw – hun vakbekwaamheid in het taxeren met het nieuwe modeltaxatierapport.

Bron: Ede Stad 16 juni 2021
Deel dit bericht